من از این فاصله ها دلگیرم

یك نفر امروز در چشمم شكست ... یک نفر بار سفر بست و گسست ... یك نفر با خاطراتم دو

باز شب شد، چقدر تنهايم

باز شب شد چقدر تنهايم                      گفته بودي كه شبي مي آيم

باز شب شد و از پنجره ام                       همچنان راه تو را مي پايم

كنج اين پنجره ها شب همه شب               منم و گريه و هاي و هايم

پشت اين پنجره ها تا به سحر                پنجه بر پيكر شب مي سايم

نكند بيهوده عمر خود را                        پشت اين پنجره مي فرسايم

نكند بيهوده تكرار شود                          قصه ي چشم به راهي هايم

باز چون ديشب و شب هاي دگر                  مي روم پنجره را بگشايم

باز شب شد شب و از پنجره ام                همچنان راه تو را مي پايم...

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۱۵ساعت 8:23  توسط وجيهه  |